Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια γυναίκα που κρύβει το πρόσωπό της κάθεται σε ένα παγκάκι που φέρει την επιγραφή «Μόνο για Εβραίους». Αυστρία, γύρω στο Μάρτιο του 1938.

Μια γυναίκα που κρύβει το πρόσωπό της κάθεται σε ένα παγκάκι που φέρει την επιγραφή «Μόνο για Εβραίους». Αυστρία, γύρω στο Μάρτιο του 1938.


Ετικέτες


  • Institute of Contemporary History and Wiener Library Limited

A woman who is concealing her face sits on a park bench marked "Only for Jews." [LCID: 11195]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.