Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Φωτογραφία από την αναφορά του στρατηγού των SS Juergen Stroop που εικονίζει το γκέτο της Βαρσοβίας μετά την καταστολή της εξέγερσης του γκέτο από τους Γερμανούς

Φωτογραφία από την αναφορά του στρατηγού των SS Juergen Stroop που εικονίζει το γκέτο της Βαρσοβίας μετά την καταστολή της εξέγερσης του γκέτο από τους Γερμανούς. Στα δεξιά, μια φάλαγγα Εβραίων μεταφέρεται εκτός του γκέτο για εκτοπισμό στα στρατόπεδα εξόντωσης. Βαρσοβία, Πολωνία, Απρίλιος-Μάιος 1943.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Photograph from SS General Juergen Stroop's report showing the Warsaw ghetto after the German suppression of the ghetto uprising. [LCID: 34091a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.