Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η αστυνομία αναζητά έναν αγγελιαφόρο που εργαζόταν για τη σοσιαλδημοκρατική εφημερίδα VORWAERTS.

Η αστυνομία αναζητά έναν αγγελιαφόρο που εργαζόταν για τη σοσιαλδημοκρατική εφημερίδα VORWAERTS. Βερολίνο, Γερμανία, 4 Μαρτίου 1933.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Police search a messenger employed by the Social Democratic newspaper Vorwaerts. [LCID: 45001]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.