Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια ομάδα γυναικών κρατουμένων στο στρατόπεδο Plaszow.

Μια ομάδα γυναικών κρατουμένων στο στρατόπεδο Plaszow. Plaszow, Πολωνία, 1943-1944.


  • USHMM, courtesy of Leopold Page Photographic Collection
  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

A group of women prisoners in the Plaszow camp. Plaszow, Poland, 1943-1944. [LCID: 32058]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.