Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Κρατούμενοι που κρατούν στα χέρια τους μπολ, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου.

Κρατούμενοι που κρατούν στα χέρια τους μπολ, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου. Νταχάου, Γερμανία, μεταξύ 1933 και 1940.


  • KZ Gedenkstaette Dachau

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Prisoners carrying bowls in the Dachau concentration camp. [LCID: 44071]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.