Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Δημόσια καύση «αντιγερμανικών» βιβλίων στην Πλατεία της Όπερας.

Δημόσια καύση «αντιγερμανικών» βιβλίων στην Πλατεία της Όπερας. Βερολίνο, Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.


Ετικέτες


  • Wide World Photo

Public burning of "un-German" books in the Opernplatz. [LCID: 70137]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.