Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Πρόσφυγες από τη γερμανόφωνη Τσεχοσλοβακία (Sudetenland) καταφτάνουν στην Πράγα μετά την προσάρτησή της στη Γερμανία.

Πρόσφυγες από τη γερμανόφωνη Τσεχοσλοβακία (Sudetenland) καταφτάνουν στην Πράγα μετά την προσάρτησή της στη Γερμανία. Πράγα, Τσεχοσλοβακία, περίπου τον Οκτώβριο του 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Refugees from the Sudetenland, following its annexation by Germany, arrive in Prague. [LCID: 87887]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.