Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γυναίκες και παιδιά Ρομά (Τσιγγάνοι) σε εγκλεισμό στο στρατόπεδο διέλευσης Ριβεσάλτ.

Γυναίκες και παιδιά Ρομά (Τσιγγάνοι) σε εγκλεισμό στο στρατόπεδο διέλευσης Ριβεσάλτ. Γαλλία, άνοιξη 1942.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Romani (Gypsy) women and children interned in the Rivesaltes transit camp. [LCID: 22139]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.