Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο Horia Sima, ηγέτης της Σιδηράς Φρουράς και αντιπρόεδρος της ρουμανικής κυβέρνησης το 1940.

Ο Horia Sima, ηγέτης της Σιδηράς Φρουράς και αντιπρόεδρος της ρουμανικής κυβέρνησης το 1940. Βουκουρέστι, Ρουμανία, 1940.


  • Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Horia Sima, leader of the Iron Guard and deputy prime minister of the Romanian government in 1940. [LCID: 18297]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.