Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Άποψη της εισόδου μιας αγοράς που καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από έναν βομβαρδισμό από τους Γερμανούς.

Άποψη της εισόδου μιας αγοράς που καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από έναν βομβαρδισμό από τους Γερμανούς. Βαρσοβία, Πολωνία, Σεπτέμβριος 1939.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Julien Bryan

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

View of the entrance to a marketplace reduced to rubble as a result of a German aerial attack. [LCID: 64525]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.