Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ερείπια του γκέτο της Βαρσοβίας μετά την εξέγερση του γκέτο.

Ερείπια του γκέτο της Βαρσοβίας μετά την εξέγερση του γκέτο. Πολωνία, Μάιος 1943.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Ruins of the Warsaw ghetto after the Warsaw ghetto uprising. [LCID: 34089a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.