Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εβραίοι πρόσφυγες σε ένα μάθημα ραπτικής του ORT (Organization for Rehabilitation through Training - Οργανισμός για την Επανένταξη μέσω Εκπαίδευσης).

Εβραίοι πρόσφυγες σε ένα μάθημα ραπτικής του ORT (Organization for Rehabilitation through Training - Οργανισμός για την Επανένταξη μέσω Εκπαίδευσης). Landsberg, Γερμανία, μεταξύ 1945 και 1947.


  • US Holocaust Memorial Museum

Jewish displaced persons in an ORT (Organization for Rehabilitation through Training) sewing workshop. [LCID: 80985]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.