Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Το Hotel Royal, η τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη του Εβιάν σχετικά με τους Εβραίους πρόσφυγες από τη Ναζιστική Γερμανία.

Το Hotel Royal, η τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη του Εβιάν σχετικά με τους Εβραίους πρόσφυγες από τη Ναζιστική Γερμανία. Evian-les-Bains, Γαλλία, Ιούλιος 1938.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Μοιραστείτε το

The Hotel Royal, site of the Evian Conference on Jewish refugees from Nazi Germany. [LCID: 62121]