Πίσω στο άρθρο

The Hotel Royal, site of the Evian Conference on Jewish refugees from Nazi Germany. [LCID: 62121]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Το Hotel Royal, η τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη του Εβιάν σχετικά με τους Εβραίους πρόσφυγες από τη Ναζιστική Γερμανία.

Το Hotel Royal, η τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη του Εβιάν σχετικά με τους Εβραίους πρόσφυγες από τη Ναζιστική Γερμανία. Evian-les-Bains, Γαλλία, Ιούλιος 1938.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.