Πίσω στο άρθρο

The Nazis used public displays to spread their ideas of race. [LCID: 45105]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Οι Ναζί αναρτούσαν εικόνες σε δημόσιους χώρους με σκοπό την εξάπλωση των ιδεών τους σχετικά με τη φυλή.

Οι Ναζί αναρτούσαν εικόνες σε δημόσιους χώρους με σκοπό την εξάπλωση των ιδεών τους σχετικά με τη φυλή. Το σχεδιάγραμμα που απεικονίζεται εδώ έχει τον τίτλο «Η βιολογία της ανάπτυξης» και φέρει το υπόμνημα «Στάδια της ανάπτυξης των μελών της σκανδιναβικής φυλής».


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.