Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο Gerd Zwienicki μελετά έξω από τη σχολή Εβραίων διδασκάλων του Wuerzburg λίγο πριν από το οριστικό κλείσιμό της την Νύχτα των Κρυστάλλων (Kristallnacht).

Ο Gerd Zwienicki μελετά έξω από τη σχολή Εβραίων διδασκάλων του Wuerzburg λίγο πριν από το οριστικό κλείσιμό της την Νύχτα των Κρυστάλλων (Kristallnacht). Wuerzburg, Γερμανία, 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Jacob G. Wiener

Gerd Zwienicki studies outside the Wuerzburg Jewish teachers seminary shortly before it was closed down on Kristallnacht. [LCID: 89996]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.