Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Φοιτητές και μέλη των Ταγμάτων Εφόδου με τα χέρια γεμάτα βιβλία που χαρακτηρίστηκαν ως «αντιγερμανικά» κατά την καύση βιβλίων στο Βερολίνο.

Φοιτητές και μέλη των Ταγμάτων Εφόδου με τα χέρια γεμάτα βιβλία που χαρακτηρίστηκαν ως «αντιγερμανικά» κατά την καύση βιβλίων στο Βερολίνο. Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού
Students and members of the SA with armfuls of literature deemed "un-German" during the book burning in Berlin. [LCID: 69031]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.