Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια συναγωγή που καταστράφηκε τη "Νύχτα των Κρυστάλλων (Kristallnacht)".

Μια συναγωγή που καταστράφηκε τη "Νύχτα των Κρυστάλλων (Kristallnacht)". Ντόρτμουντ, Γερμανία, Νοέμβριος του 1938.


  • Stadtarchiv Dortmund

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Synagogue destroyed during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass"). [LCID: 85289]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.