Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Διαδηλωτές σε ένα συλλαλητήριο του Tea Party.

Διαδηλωτές σε ένα συλλαλητήριο του Tea Party. Ουάσινγκτον. Μάρτιος 2010.


  • US Holocaust Memorial Museum

Protesters at a Tea Party rally.  Washington, DC, March 2010. [LCID: misuse3]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.