Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο Μαύρος Τοίχος, ανάμεσα στην Πτέρυγα 10 (αριστερά) και την Πτέρυγα 11 (δεξιά) στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς, όπου πραγματοποιούνταν εκτελέσεις κρατουμένων.

Ο Μαύρος Τοίχος, ανάμεσα στην Πτέρυγα 10 (αριστερά) και την Πτέρυγα 11 (δεξιά) στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς, όπου πραγματοποιούνταν εκτελέσεις κρατουμένων. Πολωνία, άγνωστη ημερομηνία.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The Black Wall, between Block 10 (left) and Block 11 (right) in the Auschwitz concentration camp, where executions of inmates took ... [LCID: 5906]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.