Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η συναγωγή Neue Weltgasse καίγεται κατά τη διάρκεια του πογκρόμ της Kristallnacht ("Νύχτας των Κρυστάλλων").

Η συναγωγή Neue Weltgasse καίγεται κατά τη διάρκεια του πογκρόμ της Kristallnacht ("Νύχτας των Κρυστάλλων"). Βιέννη, Αυστρία, 9 Νοεμβρίου 1938.


  • Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The Neue Weltgasse synagogue burns during the Kristallnacht ("Night of Broken Glass") pogrom. [LCID: 12315]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.