Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Τρεις γενεές μιας εβραϊκής οικογένειας ποζάρουν για μια ομαδική φωτογραφία.

Τρεις γενεές μιας εβραϊκής οικογένειας ποζάρουν για μια ομαδική φωτογραφία. Βίλνα, 1938-39.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Mina Katz Herman
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Three generations of a Jewish family pose for a group photograph. [LCID: 15933]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.