جزئیات
عکس ها

سه نسل از یک خانواده یهودی برای یک عکس گروهی ژست گرفته اند.

سه نسل از یک خانواده یهودی برای یک عکس گروهی ژست گرفته اند. ویلنا،39-1938.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Mina Katz Herman
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Three generations of a Jewish family pose for a group photograph. [LCID: 15933]