Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Τα τιμαλφή που απεικονίζονται είχαν κατασχεθεί από κρατούμενους από Γερμανούς φύλακες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλτ και αργότερα τα βρήκαν οι αμερικανικές δυνάμεις μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου.

Τα τιμαλφή που απεικονίζονται είχαν κατασχεθεί από κρατούμενους από Γερμανούς φύλακες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλτ και αργότερα τα βρήκαν οι αμερικανικές δυνάμεις μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου. Μπούχενβαλντ, Γερμανία, μετά τον Απρίλιο του 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Arnold Bauer Barach
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The valuables displayed here were confiscated from prisoners by German guards at the Buchenwald concentration camp and later found ... [LCID: 0230]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.