Πίσω στο άρθρο

A Romani (Gypsy) victim of Nazi medical experiments to make seawater safe to drink. [LCID: 78680]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ένας Ρομά (Τσιγγάνος) που χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζωο σε ιατρικά πειράματα των Ναζί για τη μετατροπή του θαλασσινού νερού σε πόσιμο.

Ένας Ρομά (Τσιγγάνος) που χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζωο σε ιατρικά πειράματα των Ναζί για τη μετατροπή του θαλασσινού νερού σε πόσιμο. Στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου, Γερμανία, 1944.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.