Πίσω στο άρθρο

View of barracks in the Majdanek camp. Poland, date uncertain. [LCID: 73996]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Άποψη των κοιτώνων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαϊντάνεκ.

Άποψη των κοιτώνων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαϊντάνεκ. Πολωνία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.