Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ένας αδελφός με τις αδελφές του, μέλη μιας εβραϊκής οικογένειας. Μια από τις αδελφές που εικονίζεται στη φωτογραφία, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας, δεν επέζησε του Ολοκαυτώματος.

Ένας αδελφός με τις αδελφές του, μέλη μιας εβραϊκής οικογένειας. Μια από τις αδελφές που εικονίζεται στη φωτογραφία, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας, δεν επέζησε του Ολοκαυτώματος. Nove Zamky, Τσεχοσλοβακία, Μάιος 1944.


  • US Holocaust Memorial Museum

A brother and sisters, members of a Jewish family; one of the sisters pictured here, along with other family members, did not survive ... [LCID: 07791]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.