Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Επιζώντες από την «Παιδική Πτέρυγα 66» του Μπούχενβαλντ—έναν ειδικό κοιτώνα για παιδιά.

Επιζώντες από την «Παιδική Πτέρυγα 66» του Μπούχενβαλντ—έναν ειδικό κοιτώνα για παιδιά. Γερμανία, μετά τις 11 Απριλίου 1945.


  • Federation Nationale des Deportes et Internes Resistants et Patriots

Soon after liberation, camp survivors from Buchenwald's "Children's Block 66"—a special barracks for children. [LCID: 28204]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.