Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Άποψη του στρατοπέδου εκτοπισμένων ατόμων του Zeilsheim.

Άποψη του στρατοπέδου εκτοπισμένων ατόμων του Zeilsheim. Zeilsheim, Γερμανία, 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

View of the Zeilsheim displaced persons camp. Zeilsheim, Germany, 1945. [LCID: 80928]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.