در طول شش سال اول دیکتاتوری هیتلر، دولت در تمام سطوح- رایش، حکومت و شهرداری- صدها قانون، حکم، دستورالعمل، راهنما و مقرراتی را تصویب کرد که بطور فزاینده ای حقوق مدنی و انسانی یهودیان را در آلمان محدود می کرد. در اینجا، نمونه هایی از قوانین ضد یهودی آلمان نازی بین سالهای 1939- 1933 آمده است:

1933
31 مارس
بنا به حکم نماینده کمیسیون بهداشت شهر برلین، پزشکان یهودی از انجمن های خیریه شهر کنار گذاشته می شوند.

7 آوریل
به موجب قانون اعاده نظام اداری حرفه ای، یهودیان از بخش دولتی عزل می شوند.

7 آوریل
به موجب قانون پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، ورود یهودیان به کانون وکلا ممنوع می شود.

25 آوریل
به موجب قانون ممنوعیت ازدحام در مدارس و دانشگاه ها، تعداد دانش آموزان یهودی در مدارس دولتی محدود می شود.

14 ژوئيه
به موجب قانون سلب تابعیت، تابعیت اکتسابی یهودیان و همچنین "عناصر نامطلوب" لغو می شود.

4 اكتبر
به موجب قانون سردبیران، یهودیان از کسب سمت سردبیری محروم می شوند.

1935
21 مه
به موجب قانون ارتش، افسران یهودی از ارتش اخراج می شوند.

15 سپتامبر
رهبران نازی قوانین نورنبرگ را اعلام می کنند.

1936
11 ژانویه
به موجب دستور اجرایی قانون مالیاتی رایش، یهودیان نمی توانند به عنوان مشاور مالیاتی کار کنند.

3 آوریل
به موجب قانون رایش در خصوص دامپزشکان، یهودیان از حرفه دامپزشکی کنار گذاشته می شوند.

15 اكتبر
وزارت آموزش و پرورش رایش، معلمان یهودی را از تدریس در مدارس دولتی منع می کند.

1937
9 آوریل
شهردار برلین به مدارس دولتی دستور می دهد که تا اطلاع ثانوی از پذیرش دانش آموزان یهودی خودداری کنند.

1938
5 ژانویه
به موجب قانون تغییر نام و نام خانوادگی، یهودیان از تغییر نام خود منع می شوند.

5 فوریه
به موجب قانون متصدیان حراج، یهودیان از اشتغال به این حرفه منع می شوند.

18 مارس
به موجب قانون سلاح، تاجران یهودی اسلحه از حرفه خود محروم می شوند.

22 آوریل
به موجب حکم ممنوعیت استتار شرکت های یهودی، تغییر نام شرکت های تجاری یهودیان ممنوع می شود.

26 آوریل
به موجب حکم افشای اموال یهودیان، آنها ملزم می شوند تمام اموال خود با ارزش بیش از 5000 رایش مارک را گزارش دهند.

11 ژوئيه
وزارت کشور رایش، ورود یهودیان به چشمه های آب معدنی درمانی را ممنوع اعلام می کند.

17 اوت
دستور اجرایی قانون تغییر نام و نام خانوادگی، یهودیان را ملزم می سازد تا یک نام دیگر به نام خود اضافه کنند: "سارا" برای زنان و "اسرائیل" برای مردان.

3 اكتبر
به موجب حکم مصادره اموال یهودیان، دارایی یهودیان به آلمانی های غیر یهودی منتقل می شود.

5 اكتبر
وزارت کشور رایش تمام پاسپورت های آلمانی متعلق به یهودیان را بی اعتبار اعلام می کند. یهودیان باید پاسپورت های قبلی خود را تحویل دهند؛ این پاسپورت ها فقط پس از مهر شدن حرف "J" [حرف نخست کلمه "Jude" به معنای یهودی] روی آن معتبر خواهد شد.

12 نوامبر
به موجب حکم محرومیت یهودیان از عرصه فعالیت های اقتصادی آلمان، تمام کسب و کار متعلق به یهودیان تعطیل می شود.

15 نوامبر
وزارت آموزش و پرورش رایش تمام دانش آموزان یهودی را از مدارس دولتی اخراج می کند.

28 نوامبر
وزارت کشور رایش، آزادی رفت و آمد یهودیان را محدود می کند.

29 نوامبر
وزارت کشور رایش، یهودیان را از نگهداری کبوتر نامه بر منع می کند.

14 دسامبر
دستوراجرایی قانون سازماندهی امور ملی، تمام قراردادهای ملی با شرکت های متعلق به یهودیان را لغو می کند.

21 دسامبر
به موجب قانون حرفه مامایی، اشتغال یهودیان به این حرفه ممنوع می شود.

1939
21 فوریه
صدور حکم واگذاری سنگ ها و فلزات قیمتی متعلق به یهودیان.

1 اوت
رئیس شرکت بخت آزمایی آلمان، فروش بلیط بخت آزمایی به یهودیان را ممنوع اعلام می کند.