گزیده

پیش به سوی انقلاب! پیش به سوی هرج و مرج! پیش به سوی حکومت سوسیالیستی!
- آغاز یک مرد: ۱۹۱۷، سال ۱۹۲۰

آثار سوزانده شده

تمام آثار  وی که پیش از ماه مه ۱۹۳۳ به چاپ رسیده بود

جان دوس پاسوس که بود؟‌

جان دوس پاسوس

نویسنده آمریکایی، جان دوس پاسوس (۱۹۷۰-۱۸۹۶) در زندگی نسبتاً ماجراجویانه خود چندین گرایش سیاسی مختلف را تجربه کرد. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه هاروارد در سال۱۹۱۶، برای خدمت در ارتش فرانسه دوطلب شد. سپس بعد از ورود آمریکا به جنگ، او به عنوان پزشک، در ارتش این کشور خدمات کرد. دوس پاسوس در شهر وردن شاهد یکی از سبعانه‌ترین نبردهای جنگ جهانی اول بود. دو رمان نخست وی، آغاز یک مرد: 1917 و سه سرباز را که به ترتیب در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ منتشر شدند، بر اساس تجربیات او در جبهه نوشته شده‌اند. او جنگ را به عنوان ابزار نظام سرمایه داری برای به بردگی کشیدن کارگران مورد انتقاد قرار می‌داد و از صلح گرایی و اصلاحات اجتماعی حمایت می‌کرد.

در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، دوس پاسوس که توان ادبی خود را بر انعکاس نقایص نظام سرمایه‌داری متمرکز کرده بود، در نظر چپ‌گرایان به قهرمان مبدل شد. نازی‌ها آثار او را به دلیل گرایش‌های چپ‌گرایانه محکوم کرده و سوزاندند. دوس پاسوس به دلیل تمایلات کمونیستی و شرکت در جنگ داخلی اسپانیا، مغضوب حاکمان نازی بود، هرچند که او بعدها در پی پاکسازی‌های استالین، از کمونیسم روگردان شد.