گزیده

به گمان من مقدر است که این روزها در روسیه -و نه کشور دیگری- رویدادهای بزرگی رخ دهد، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ عملی.
- درایزر به روسیه می‌تگرد، سال ۱۹۲۹

آثار سوزانده شده

تمام آثاری که پیش از ماه مه ۱۹۳۳ منتشر شده بود 

تئودور درایزر که بود؟ 

تئودور درایزر

تئودور درایزر (۱۹۴۵-۱۸۷۱)، نویسنده‌ی آمریکایی، در یک محیطی آلمانی زبان در شهر تِره هوت ایالت ایندیانا بزرگ شد. او یکی از ده فرزند یک خانواده فقیر و مهاجر آلمانی، و فردی عمدتاً خود آموخته بود. آثار درایزر در تمام طول عمرش سانسور یا ممنوع می‌شد. او حرفه‌ی نویسندگی را با خبرنگاری در تعدادی از روزنامه‌های شیکاگو و سنت لوئیس آغاز کرد. درایزر یکی از پیشگامان رمان‌های طبیعت‌گرای آمریکا و دشمن همیشگی سانسور بود. در سال ۱۹۰۰، ناشر از توزیع سراسری اولین رمان او، خواهر کری، به دلیل آنکه حاوی مضامین غیراخلاقی تشخیص داده شده بود، امتناع ورزید. رمان‌های بعدی او از سوی"انجمن جلوگیری از فساد نیویورک" مورد انتقاد واقع و در شهر بوستون ممنوع شدند. با افزایش علاقه درایزر به سوسیالیسم و کمونیسم، آثار او نیز به طرز فزاینده‌ای سمت و سوی سیاسی گرفتند. کتاب‌های درایزر در آلمان نازی ممنوع و سوزانده شدند.