<p>توماس مَن که در این تصویر در آلمانِ پیش از جنگ دیده می شود، رمان نویس برجسته‌ی آلمانی و برنده‌ی جایزه نوبل بود. او نازی‌ها را محکوم کرد و در سال ۱۹۳۸، پس از آنکه تابعیت آلمانی او لغو شد به ایالات متحده مهاجرت نمود. آلمان، پیش از جنگ.</p>

توماس مان

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
نوعی سردی و خشکی وجود داشت، نبودِ لذتی معصومانه. این مردم... عزت نفس بسیاری نشان می دادند؛ هم نسبت به یکدیگر و هم نسبت به خارجیان چنان رفتار می کردند که گویی تازه از حس عزت و شرف آگاهی یافته اند. و از چه رو؟ ما به تدریج متوجه مفاهیم سیاسی این موضوع شدیم و دانستیم که در برابر یک آرمان ملی قرار گرفته ایم. آن ساحل، در حقیقت، با وجود کودکان میهن پرست، سرشار از زندگی بود- پدیده ای همانقدر غیرطبیعی که ملالت بار.
- ماریو و ساحر، 1930


آثار سوزانده شده
جمهوری آلمان
تمسک به خرد

چکیده
جایزه نوبل ادبیات سال 1929 به نویسنده آلمانی، توماس مان (1955-1875) تعلق گرفت. او با نگارش آثاری چون بودنبروکها، مرگ در ونیز و کوه جادو محبوبیت جهانی کسب کرد. توماس مان در رمان کوتاه خود، ماریو و ساحر که در سال 1930 منتشر شد، از تمثیل سود برد تا خطرات حکومت های دیکتاتوری را آشکار سازد. در سال 1933، فقط نوشته های سیاسی او در لیست سیاه قرار گرفت و سوزانده شد، اما پس از آنکه مان همبستگی خود را با دیگر نویسندگان در تبعید اعلام کرد، نازی ها او را از حق تابعیت محروم کرده و درجات دانشگاهی اش را باطل کردند. مان در سال 1933 به تبعید رفت و در سال 1939 به ایالات متحده مهاجرت کرد. او در سخنرانی های متعدد رادیویی خود در زمان جنگ، مرتباً به یادآوری مراسم کتابسوزان می پرداخت و در برنامه های شبکه های ایالات متحده و نطق های در نظر گرفته شده برای پخش در آلمان، خود را نویسنده ای که "کتاب هایش را سوزانده اند" معرفی می کرد. توماس مان در سال 1952 به اروپا بازگشت و در سوئیس سکونت گزید. او در سال 1955 درگذشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.