بازگشت به مطلب

قطعه فیلم های تاریخی

حاج امین الحسینی با هیتلر ملاقات می‌کند

در این فیلم خبری تبلیغاتی آلمان، مفتی پیشین اورشلیم، حاج امین الحسینی، عرب ملی گرا و رهبر مذهبی برجسته‌ی مسلمانان، برای نخستین بار با هیتلر ملاقات می‌کند. در طول این جلسه که در در دفتر وزارت رایش برگزار شد، هیتلر از موافقت با درخواست الحسینی برای یک بیانیه عمومی یا یک پیمان مخفیانه اما رسمی سر باز زد. پیمانی که در آن آلمان: ۱) متعهد می‌شد سرزمین اعراب را اشغال نکند، ۲) تلاش ملت عرب را برای استقلال به رسمیت بشناسد و ۳) از "حذف" پیشنهاد سرزمین یهودی در فلسطین حمایت کند. پیشوا تأیید کرد که "نبرد علیه سرزمین یهودی در فلسطین، قسمتی از نبرد علیه یهودیان خواهد بود". هیتلر اظهار داشت که : "تا تخریب کامل امپراتوری یهودیان کمونیست اروپایی، نبرد را ادامه خواهد داد" و هنگامی که ارتش آلمان نزدیک به جهان عرب بود، آلمان "تضمینی به جهان عرب" خواهد داد که "آزادی نزدیک خواهد بود". پس این وظیفه‌ی الحسینی بود که عملیات‌های اعراب را که مخفیانه آماده می‌کرد به اجرا بگذارد . پیشوا اظهار داشت که آلمان در امور داخلی دول عرب دخالت نمی‌کند و "تنها هدف آلمان در آن زمان "نابودی یهودیان ساکن مناطق عرب تحت محافظت قدرت بریتانیا خواهد بود".

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.