برونو کلاین  Bruno Klein

برونو کلاین Bruno Klein

تاریخ تولد: ۱۲ ژوئیهٔ ۱۹۱۴

اُسیِیک, یوگوسلاوی

برونو جوان ترین فرزند از ۶ فرزند خانواده‌ای یهودی ساکن اُسیِیک واقع در قسمت شرقی کرواسی بود. در آن زمان این شهر هنوز جزوی از امپراتوری اتریش و مجارستان بود. او مدرسه ابتدایی را در شهر اُسیِیک و دبیرستان را در پوگا، یکی از شهر‌های کرواسی که پدر و مادرش در سال ۱۹۲۳ به آن جا نقل مکان کرده بودند، گذراند. در سال ۱۹۳۲ خانواده کلاین به پایتخت کشور کرواسی شهر زاگرب نقل مکان کردند.

۱۹۳۳-۳۹: برونو که با خانواده‌اش در زاگرب زندگی می کرد، وارد دانشکده پزشکی شد. او در سال ۱۹۳۸ فارغ التحصیل و متخصص طب داخلی شد. او تحصیلاتش را به عنوان انترن در یکی از بیمارستان‌های زاگرب ادامه داد. از آن جایی که کشور یوگوسلاوی کشوری بی طرف بود، حوادث حاشیه ای جنگ جهانی دوم در سپتامبر ۱۹۳۹ تاثیر مستقیمی در زندگی برونو نداشت.

۱۹۴۰-۴۴: در آوریل سال ۱۹۴۱، آلمان، کشور یوگوسلاوی را اشغال کرد و کروات‌های فاشیست در زاگرب به قدرت رسیدند. برونو مانند یهودیان دیگر به اردوگاه‌های کار اجباری در کرواسی تبعید نشد چون در آن زمان در شهر بوسنی به دکترها نیاز داشتند. در عوض او را به عنوان دکتر به شهر بانجا لوکا فرستادند. در طول هفته کار می کرد ولی هر شنبه باید خود را به پلیس معرفی می کرد، در آن جا وی را همراه با مجرمان و جنایت کاران بدون غذا، آب و جای خواب، زندانی می کردند.

در یکی از بمباران های هوایی متفقین، در روز دوشنبه ۲۴ آوریل ۱۹۴۴ برونو کشته شد. او ۲۹ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.