ارزبِت مارکویچ کَتز Erzsebet Markovics Katz

ارزبِت مارکویچ کَتز Erzsebet Markovics Katz

تاریخ تولد: 1904

شاروشپاتک, Sarospatak مجارستان

ارزبت در خانواده‌ای یهودی، در شهری در کنار رودخانه بودروگ واقع در شمال شرقی مجارستان به دنیا آمد. شاروشپاتک شهری زیبا بود که در آن خرابه های مربوط به قرون وسطی، کاخ ویندیشگراتز Windischgratz و تعداد زیادی کارخانه شراب سازی، آسیاب، و کارخانه‌های آجرسازی به چشم می خورد. پدر ارزبت قفل ساز بود و در فلزکاری نیز کار می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: من با جوزف کتز ازدواج کردم. ازدواجمان خیلی رسمی و زیبا بود. جوزف از یک خانواده‌ی بزرگ یهودی بود. او یک نجار جوان بود ودر زمانی که همدیگر را ملاقات کردیم، در شاروشپاتک کار می کرد. ما اکنون به اینجا، بوداپست نقل مکان کردیم، جایی که او یک فروشگاه کوچک مبلمان سازی را راه اندازی کرده است. ما در آپارتمانی دو خوابه و نسبتاً تاریک زندگی می کنیم اما این تنها چیزی است که در حال حاضر در توانمان است.

۱۹۴۰-۴۴: تقریباً ۴ سال از گسترش جنگ و به خدمت نیروی کار گرفتن جوزف و هزاران مرد یهودی دیگر می گذرد. سه ماه پیش، سربازان آلمانی مجارستان را اشغال کردند و اکنون به تمام یهودیانی که در بوداپست زندگی می‌کنند دستور داده‌اند که به خانه هایی منتقل شوند که با ستاره داوود زرد رنگ مشخص شده‌اند. آنها همچنین مقررات نظامی بسیار سختی را وضع کردند که با توجه به آن ما می توانیم تنها در بین ساعت ۱۱ صبح تا ۵ بعد از ظهر بیرون از خانه باشیم. همه‌ی ما در مورد تبعید یهودیان از روستاهای مجارستان شنیده‌ایم و از این وحشت داریم که ما گروه بعدی باشیم.

پس از مدت کوتاهی، ارزبت در خیابان های بوداپست دستگیر و تبعید شد. او یکی از هزاران نفری بود که در اواخر جنگ، به دلیل بیماری همه‌گیر تیفوس در اردوگاه برگن-بلزن Bergen-Belsen جان سپرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.