هنیا ژانژینسکی Henia Rzondzinski

هنیا ژانژینسکی Henia Rzondzinski

تاریخ تولد: 1903

Unknown

هنیا در شهر یهودی‌نشین کالوشین واقع در ۳۵ مایلی شرق ورشو به دنیا آمد. صدها کارگر یهودی تا اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ در این شهر مشغول به کار شده بودند، بعضی در مغازه‌های کوچک به عنوان خیاط و یا نجار، و برخی دیگر در شرکت‌های بزرگ به عنوان بافنده‌ی شال‌های دعا و کت‌های پوست کار می‌کردند. هنیا در ۲۰ سالگی به همراه همسرش ولول به شهر ورشو نقل مکان کرد.

۱۹۳۳-۳۹: وقتی سه ماه پیش جنگ شروع شد، بسیاری از یهودیان، ورشو را ترک کرده و به صورت دسته جمعی به سمت شرق مهاجرت کردند. اکثر آنها مردان میان سال و جوانی بودند که می‌ترسیدند توسط آلمانی‌ها به اردوگاه کار اجباری تبعید شوند. ولول این جا ماند. من نگران امنیتش هستم ولی او نمی‌تواند فکر کند که من و فرزندانمان میریام و فیشل را تنها بگذارد. ما تلاش می‌کنیم که به بهترین شکل ممکن زندگی خود را ادامه دهیم و فروشگاه خود را در خیابان نوولیپکی اداره کنیم.

۱۹۴۰-۴۳: گتوی یهودی‌ها که در بخش یهودی شهر قرار داشت، چند هفته پیش مهر و موم شد. مغازه‌ و همینطور خانه‌ی ما در خیابان گشیا، هر دو در گتو قرار گرفته است. فقط مقدار کمی غذا به صورت قانونی وارد گتو می‌شود و به همین دلیل محصولات انبار ما کمتر شده است. بیشتر مشتریان ما، محصولات ابتدایی را که ما اجازه داریم تحت جیره‌ی ۸۰۰ کالری خود وارد کنیم، از ما می‌خرند: نان، سیب زمینی و چربی مصنوعی. گروهی از ما که توانایی مالی داشتند مواد غذایی خود را از بازار سیاه فراهم می‌کنند.

هنیا و خانواده‌ی او از جنگ جان سالم به در نبردند. به نظر می‌رسد آنها در تابستان سال ۱۹۴۲ یا اوایل سال ۱۹۴۳ به اردوگاه مرگ تربلینکا تبعید شده باشند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.