ایتکا ولوس  Itka Wlos

ایتکا ولوس Itka Wlos

تاریخ تولد: 1917

سوکولوف پادلاسکی Sokolow Podlaski, لهستان

ایتکا در خانواده‌ی یهودی یدیش زبان، مذهبی و پرجمعیت در سوکولوف پُدلاسکی، شهری تولیدی در لهستان مرکزی با جمعیت بزرگی از یهودیان که حدود ۵۰۰۰ نفر می شدند، بزرگ شد. ایتکا در خانواده‌ای فقیر زندگی می کرد. وی در سن ۱۴ سالگی، بعد از اتمام مدرسه دولتی‌اش در سوکولوف پدلاسکی مشغول به کار شد.

۱۹۳۳-۳۹: در هنگام شروع جنگ بین آلمان و لهستان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، ایتکا دختری جوان بود و ازدواج نکرده بود و با پدر و مادرش زندگی می کرد. در ۲۰ سپتامبر نیروی هوایی آلمان بازار سوکولوف پُدلاسکی و دیگر هدف‌های غیرنظامی شهر را قبل از ورود سربازان پیروز آلمانی بمباران کرد. سه روز بعد، آلمانی‌ها کنیسه‌ی یهودیان را به گلوله بستند و انجمن یهودیان را غارت کردند.

۱۹۴۰-۴۲: در طی دو سال بعد، آلمانی ها محدودیت هایی را برای یهودیان ایجاد کردند، سرانجام به آنها دستور دادند ستاره‌ی یهودی را روی لباسهایشان بدوزند تا مشخص شود که یهودی هستند. در روز ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۱ آلمانی ها گتو(محله های یهودی نشین) را ساختند و ایتکا و خانواده‌اش در بین ۴۰۰۰ یهودی بودند که در آنجا اسکان داده شدند. حدود یک سال بعد، در مهمترین روز تعطیلات دین یهود، یوم‌ کیپور، آلمانی ها مردم را در گتوها دستگیر و جمع آوری کردند. اشخاصی که مقاومت می کردند یا سعی می کردند مخفی شوند، با شلیک گلوله کشته می شدند. ایتکا و خانواده اش به داخل واگن باری قطار رانده شدند.

در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۴۲، ایتکا و خانواده اش به اردوگاه مرگ تربلینکا Treblinka تبعید شدند و در آنجا کشته شدند. او در هنگام مرگ ۲۵ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.