مارا یویچیک پوپویچ  Mara Jovicic Popovic

مارا یویچیک پوپویچ Mara Jovicic Popovic

تاریخ تولد: 1901

فوکا, یوگسلاوی

مارا یکی از شش فرزند یک خانواده‌ی صرب بود. خانواده‌ی آنها در شهر کوچک فوکا در منطقه بوسنی زندگی می‌کردند. مارا مانند والدینش طبق مذهب ارتدکس صربی غسل داده شد. او در فوکا بزرگ و در سارایوو پایتخت بوسنی به مدرسه‌ی متوسطه رفت. در ۱۹۳۰ او با رایکو پوپویچ، قاضی دادگاه منطقه ازدواج کرد. آنها هیچ فرزندی نداشتند.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۴، رایکو یک دوره مأموریت قضاوت را در فوکا به پایان رساند و آنها به سارایوو، پایتخت بوسنی نقل مکان کردند. مارا و رایکو از ملی گراهای صرب بودند. در آن زمان صرب‌ها بوسنی و دولت مرکزی یوگسلاو را کنترل می‌کردند.

۱۹۴۰-۴۴: آلمان در آوریل ۱۹۴۱ به یوگسلاوی حمله کرد. در ماه مه، بوسنی، تحت حاکمیت کروات‌های فاشیست دست نشانده‌ی دولت قرار گرفت. همسر مارا از ترس دستگیر شدن توسط پلیس کرواسی به صربستان گریخت. مارا در سارایوو ماند و در همان ساختمانی که دختر خواهرش میریانا و خواهر بزرگش یوانکا زندگی می‌کردند اقامت گزید. در سال ۱۹۴۴ از آنجا که میریانا و یوانکا و مارا از ملی‌گراهای شناخته شده بودند، پلیس کرواسی آنها را دستگیر کرد. مارا پس از سرباز زدن از پذیرفتن کاتولیسم رومی، به یاسنواچ، بازداشتگاه تحت کنترل کروات‌ها تبعید شد.

مارا در اواخر ۱۹۴۴ در یاسنواچ کشته شد. او ۴۳ ساله بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.