مارکو بوتنارو  Marcu Butnaru

مارکو بوتنارو Marcu Butnaru

تاریخ تولد: ۱۲ مهٔ ۱۸۸۶

هوسی, رومانی

مارکو در یک خانواده‌ی یهودی در یک شهر کوچک چندملیتی در شرق مولدویا [در رومانی] که برای مشروبش مشهور بود، متولد شد. او در ۲۳ سالگی ازدواج کرد و با همسرش آنا، صاحب یک دختر و یک پسر شدند. پس از جنگ جهانی اول، مارکو راه پدرش را در تجارت تولید مشروب ادامه داد.

۱۹۳۳-۳۹: قیمت مشروب به علت رکود اقتصادی دنیا پایین بود. از آنجا که مشروب من عالی بود، همچنان با قیمت خوبی به فروش می‌رفت. من اکثر وقتم را به برداشت از تاکستان و تبدیل انگورها به شراب می‌گذراندم. در نوامبر ۱۹۳۹، پسر ۲۰ ساله‌ام یان به ارتش رومانی پیوست.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۱، رومانی به عنوان متحد آلمان [متحدین] به جنگ شوروی رفت. یک غریبه‌ی ایدیش زبان درب منزل من را زد و گفت که شوروی‌ها برای آزادی یهودی‌ها می‌آیند. این یک حقه برای دستگیری خائنان بود. من فریب آن را نخوردم. آن روز من توسط فاشیست‌های رومانیایی [گارد آهنی] دستگیر شدم. به دلیل آنکه یهودی بودم به من اتهام کمونیست بودن زدند. من به شدت کتک خوردم و توسط دادگاه نظامی محاکمه و تبرئه شدم اما بعد به عنوان گروگان نگه داشته شدم تا خرابکاری نکنم. زمانی که بالاخره آزاد شدم، تاکستان و خانه‌ی من مصادره شده بود.

مارکو توسط ارتش شوروی در اوت ۱۹۴۴ آزاد شد. او پس از جنگ به زندگی در رومانی ادامه داد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.