موشه فوکس  Mosze Fuks

موشه فوکس Mosze Fuks

تاریخ تولد: ۱۲ دسامبر ۱۹۲۳

کلیمونتوف, لهستان

هنگامی که موشه کودک بود، خانواده‌اش از شهر کوچک کلیمونتوف به شهر صنعتی لودز نقل مکان کردند. خانواده‌ی فوکس یک فروشگاه خواربار فروشی داشتند و در اوایل دهه‌ی ۳۰، شروع به تولید نخ ابریشم کرده بودند.

۱۹۳۳-۳۹: در سپتامبر ۱۹۳۹، آلمان به لهستان حمله کرد. از طریق رادیو، از جوانان یهودی درخواست شد تا برای کمک به دفاع از شهر، به ورشو بروند. من و برادرم همراه با صدها نفر دیگر به سمت ورشو راه افتادیم. ما سه روز پیاده روی کردیم، اما زمانی که به ورشو رسیدیم دیر شده بود و شهر نابود گشته بود. پس از دو هفته ما به شهرمان لودز برگشتیم. با سخت‌تر شدن محدودیت‌ها بر ضد یهودی‌ها، پدرم مرا مجاب کرد که لودز را ترک کنم.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۰ من لودز را ترک کردم تا به نزد خویشاوندانم در مناطق روستایی بروم. من در جنبش زیرزمینی جوانان صهیونیست هاشومر هازیر فعالیت می‌کردم. در ۱۹۴۲، به اردوگاه کار اجباری اسکارزیسکو کامینا تبعید شدم و سه ماه آنجا بودم تا زمانی که مقاومت با من و دوستم تماس گرفت و طرحی برای فرار به ما داد. ده نفر از ما در جنگل پنهان شدیم و یک سنگر ساختیم. ما برای یک سال و نیم با دزدی در شب برای پیدا کردن چوب جهت آتش زدن و برداشت سبزیجات از مزرعه‌های اطراف زندگی می‌کردیم.

در ۱۹۴۴، نیروهای شوروی به جنگل محل اخفای موشه رسیدند. موشه تصمیم گرفت اروپا را ترک کند و از طریق مصر به فلسطین [ئیشو] مهاجرت کرد. او ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.