پِشا اشکوپاکیویچ Pesia Szczupakiewicz

پِشا اشکوپاکیویچ Pesia Szczupakiewicz

تاریخ تولد: ۱۵ نوامبر ۱۹۱۱

نور, لهستان

پِشا که نام پدریش پِشا آندر بود، یکی از پنج فرزند خانواده‌ای یهودی در روستای مرکزی لهستان، نور بود. در ۱۹۲۹، پِشا با شلومو اشکوپاکیویچ ازدواج کرد و به شهرک مالکینیا نقل مکان کرد. یک سال بعد اولین فرزند آنها، دختری به نام ایدا به دنیا آمد.

۱۹۳۳-۳۹: در سپتامبر ۱۹۳۹، قبل از رسیدن آلمان به مالکینیا، پِشا همراه با خانواده‌اش به حومه‌ی شهر فرار کردند. آنها که خسته شده بودند، چند هفته بعد به منزلشان در مالکینیا برگشتند.اما شلومو متوجه شد که یکی از همبازی‌های دوران کودکیش برای نازی‌ها خبرچینی می کند و تصمیم گرفت که به منطقه تحت اشغال شوروی بروند تا در امان باشند. خوشبختانه مالکینیا به مرز آلمان و لهستان تحت اشغال شوروی نزدیک بود.

۱۹۴۰-۴۴: پشا و خانواده‌اش از مرز منطقه شوروی رد شدند و به منزل برادرش در نور، در ۱۲ مایلی آنجا رسیدند. غذا در آنجا کمیاب بود بنابراین آنها به سمت شمال به بیالیستوک رفتند. اشکوپاکیویچ همراه با دیگر پناهنده‌هایی که ملیت لهستانی داشتند، از بیالیستوک توسط شوروی ها تبعید شدند. خانواده‌ی آنها سوار واگن باری شد و ۱۶ روز در سرمای شدید با آب اما بدون غذا در راه بودند. آنها به سوردلوفسک در کوهستان اورال رسیدند و در یک اردوگاه موقت، در یک اتاق با مقدار کمی غذا و بدون سوخت ساکن شدند.

خانواده پِشا تا پایان جنگ در اتحاد جماهیر شوروی ماندند. شلومو در ۱۹۴۵ در آنجا فوت کرد. خانواده در ۱۹۴۶ به لهستان برگشتند و سپس در ۱۹۵۱ به ایالات متحده مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.