سابینا لو (گرین)  (Sabina Low (Green

سابینا لو (گرین) (Sabina Low (Green

تاریخ تولد: ۲۱ مارس ۱۹۲۲

اولانوف, Ulanow لهستان

سابینا یکی از چهار فرزند خانواده‌ای یهودی بود که در شهر یولانو، واقع در لهستان زندگی می‌کردند. پدرش یک مالک و تاجر دام بود. انجمن یهودیان یولانو بسیار فعال بود و تعداد زیادی سازمان و یک کتابخانه بزرگ داشت. سابینا صبح‌ها به مدرسه‌ی دولتی و بعد از ظهرها به مدرسه خصوصی یهودیان می‌رفت.

۱۹۳۳-۳۹: مدرسه‌ی دولتی در روزهای شنبه باز بود اما به دلیل اینکه شنبه‌ها روز تعطیلی یهودیان بود، ما به مدرسه نمی رفتیم. ما از هم کلاسی‌های مسیحیمان درخواست می کردیم که تکالیف روز دوشنبه را به ما بگویند اما والدینشان آنها را از این کار منع می‌کردند. من دلیلش را متوجه نمی‌شدم. گاهی اوقات همکلاسی‌هایمان به ما سنگ پرتاب می کردند. جنگ در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ شروع شد. ما هر شب صدای فریاد یهودیانی را می‌شنیدیم که گروهی از لهستانی‌ها برای غارت اموالشان، وارد خانه‌شان شده بودند.

۱۹۴۰-۴۴: آلمان در ژوئن ۱۹۴۱ به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد و یولانو را اشغال کرد. در پاییز ۱۹۴۲، ما صدای شلیک گلوله را در اطراف شهر شنیدیم. من رفتم ببینم که چه خبر است. خانه عمویم در همان نزدیکی بود. به خانه آنها رفتم. وقتی که رسیدم دیدم عمویم در حالیکه چندین بار به او شلیک شده، پشت خانه‌اش افتاده است. شکمش پاره پاره شده بود. هنوز به هوش بود. من دنبال چیزی بودم که او را بپوشانم. یک بالشت را از داخل خانه پیدا کردم. هنگامی که آن را برداشتم، پایم به چیزی خورد. پسر عمویم بود که مرده بود. در حالی که عمویم را می‌پوشاندم گفت «دعا می کنم که تو زنده بمانی».

بعد از این ماجرا سابینا با کمک مدارک جعلی به استرای فرار کرد. وی تا زمانی که ارتش شوروی در اواخر سال ۱۹۴۴ منطقه را آزاد کرد در آنجا ماند. او در سال ۱۹۵۷ به اسرائیل و سپس در سال ۱۹۶۰ به ایالات متحده رفت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.