تاریخ شفاهی

فرد باخنر از پرواز به لهستان شرقی در سپتامبر ۱۹۳۹ به هنگام حمله‌ی آلمان به لهستان می‌گوید

فرد در یک خانواده‌ی یهودی لهستانی در برلن به دنیا آمد. پدرش در آنجا کارخانه‌دار بود. پس از قتل عام کریستال‌ناخ (شب شیشه‌های شکسته) در نوامبر ۱۹۳۸، پدر فرد و برادرش به لهستان تبعید شدند. در ژوئن ۱۹۳۹ لهستان به فرد و مادرش اجازه‌ی ورود به کشور را داد و خانواده‌ در کراکوف به هم پیوستند. فرد و خانواده‌اش تلاش کردند در سپتامبر ۱۹۳۹ و زمان حمله‌ی آلمان به لهستان فرار کنند اما به آنها گفته شد که به خانه برگردند. آنها به اجبار به گتوی کراکوف نقل مکان کردند و فرد کمی بعد به اردوگاه‌های کار اجباری تبعید شد. وی همچنین در اردوگاه آشویتس و اردوگاه فرعی داخائو حبس بود. فرد از اردوگاه‌ها جان سالم به در برد و دوباره به پدر و برادرش پیوست. آن سه نفر در ۱۹۴۷ به ایالات متحده مهاجرت کردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.