تاریخ شفاهی

جان کومسکی از فعالیت‌های گروه مقاومت در کراکوف، مثل روزنامه‌ی زیرزمینی می‌گوید

جان که در یک خانواده‌ی لهستانی غیریهودی متولد شده بود، از دانشکده‌ی هنر فارغ التحصیل شد. به دنبال حمله‌ی آلمان به لهستان در ۱ سپتامبر سال ۱۹۳۹، جان به کراکوف رفت. غذا در کراکوف کمیاب شده بود و مردم در صف‌های طولانی منتظر هر نوع غذایی بودند که وجود داشت. جان تصمیم گرفت به گروه مقاومت علیه آلمانی‌ها ملحق شود. در اوایل سال ۱۹۴۰ او و دو نفر از دوستانش فکر کردند که در خطر هستند تصمیم گرفتند به فرانسه فرار کنند. جان در حال اقدام برای فرار دستگیر شد. او از حبس در اردوگاه آشویتس نجات پیدا کرد، او تحت عنوان زندانی سیاسی در این اردوگاه زندانی و لباس او دارای علامت مثلث قرمز بود.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.