<p>سیمونه ویل این کارت شناسایی سفید و حاوی عکس خود را نگه داشته بود تا در صورت لو رفتن هویت مستعارش به عنوان سیمونه ورلین، بتواندهویت جعلی جدیدی برای خود کسب کند. نیروهای مقاومت و کارمندان دلسوز دولتی مهر و امضاهای لازم را برای وی تهیه کردند. با استفاده از این اسناد جعلی، ویل توانست به عنوان عضو یک سازمان امدادرسانی و نجات به نام "انجمن کمک به کودکان" (OSE) به کار خود- نجات کودکان یهودی- ادامه دهد.</p>

برچسب‌ها

مقاومت

مطالب با برچسب مقاومت