جزئیات
عکس ها

آدولف هیتلر در 21 مارس 1933- که تازه صدراعظم آلمان شده بود- به پرزیدنت پاول فون هیندنبورگ در پوتسدامِ آلمان

آدولف هیتلر در 21 مارس 1933- که تازه صدراعظم آلمان شده بود- به پرزیدنت پاول فون هیندنبورگ در پوتسدامِ آلمان خوشامد می گوید. هدف از این ژست، ارائه تصویری از هیتلر بود که برای نظم حاکم، تهدیدآمیز تلقی نمی شد. این تصویر خاص متعلق به یک کارت پستال محبوب است که به طرز گسترده ای در مطبوعات آلمان و جهان نیز به چاپ رسید. هیتلر با لباس غیرنظامی با احترام در برابر فون هیندنبورگ خم شده که مزین به مدال های بسیار است. انتخابات پنجم مارس 1933 به رهبری هیتلر مشروعیت بخشید.


  • US Holocaust Memorial Museum
  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of B. I. Sanders

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Recently appointed as German chancellor, Adolf Hitler greets President Paul von Hindenburg in Potsdam, Germany, on March 21, 1933. [LCID: 78587]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.