جزئیات
عکس ها

یکی از شبه نظامیان در مراسم سوزاندن کتاب های به اصطلاح "ضد آلمانی" در میدان تالار اپرای برلین، کتاب ها را به آتش می اندازد. برلین، آلمان

یکی از شبه نظامیان در مراسم سوزاندن کتاب های به اصطلاح "ضد آلمانی" در میدان تالار اپرای برلین، کتاب ها را به آتش می اندازد. برلین، آلمان، 10 مه 1933.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

At Berlin's Opernplatz, an SA man throws books into the flames at the public burning of books deemed "un-German." [LCID: 01622]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.