Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Στην Πλατεία της Όπερας του Βερολίνου, ένας άντρας των Ταγμάτων Εφόδου ρίχνει στις φλόγες βιβλία, κατά τη διάρκεια της δημόσιας καύσης βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως «αντιγερμανικά». Βερολίνο, Γερμανία

Στην Πλατεία της Όπερας του Βερολίνου, ένας άντρας των Ταγμάτων Εφόδου ρίχνει στις φλόγες βιβλία, κατά τη διάρκεια της δημόσιας καύσης βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως «αντιγερμανικά». Βερολίνο, Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

At Berlin's Opernplatz, an SA man throws books into the flames at the public burning of books deemed "un-German." [LCID: 01622]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.