جزئیات
عکس ها

تبعید از گتوی کراکوف در زمان برچیده شدن این گتو.

تبعید از گتوی کراکوف در زمان برچیده شدن این گتو. کراکوف، لهستان، مارس 1943.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Deportation from the Krakow ghetto at the time of the ghetto's liquidation. [LCID: 06694]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.